poster

SVF Musiklinjens nya web

Tillagt den 3 februari 2016 av Erik

Esra produktion står fortfarande för vår gamla musiklinjes externa websida. Dock har den inte uppdaterats så flitigt under sista året, framför allt för att vi inte givit möjlighet till de som är mer engagerade och involverade i musiklinjens nuvarande verksamheter. Just därför var det nu dags för en uppdatering igen. Denna gång innebar det både en ansiktslyftning (modernisering) och en total omstrukturering av hur innehållet hanteras och visas. Nu kan dessutom linjens egna lärare och elever enkelt gå in och uppdatera eller lägga till innehåll.
Nu läggs allting in som postar i olika flöden, som kan märkas med olika taggar. Sen styr man vilka flöden som visas i huvudmenyn. Andra taggar kan nås via respektive inlägg. Det finns också en kalender, som sorterar och visar händelser automatiskt.
Även denna sida har så klart dynamisk design, vilket innebär att den anpassar sig efter vilken typ av skärm som den visas på.

← Tillbaka
prev next
prev next