poster

singforjoy.se

Tillagt den 22 november 2014 av Erik

esra produktion har under hösten arbetat med en plattform för körprojektet Sing for Joy under ledning av Jacob Borgenstierna. Kören har under ett drygt år funnits i Saltsjö Boo utanför Stockholm, men konceptet kommer nu utvidgas till även fler orter.
I samband med detta behövdes ett bättre och stabilare system för att hantera filer och information till körmedlemmar.
Vi kunde då stå till tjänst med en sådan webplats. Tyvärr kan du som utomstående besökare inte komma in på körmedlemmarnas sida och ta del av det, som egentligen är det viktiga med sidan.

← Tillbaka
prev next
prev next